சுவாசம்


உயிர் வாழ சுவாசம் அவசியமாம்..
எங்கேயிருந்தாலும் உடனே வா.
நான் சுவாசிக்க வேண்டும்.

Comments

mahavijay said…
3 வரிகளில் அழகா சொல்லிட்டிங்க..