சுவாசம்


உயிர் வாழ சுவாசம் அவசியமாம்..
எங்கேயிருந்தாலும் உடனே வா.
நான் சுவாசிக்க வேண்டும்.

Comments

mahavijay said…
3 வரிகளில் அழகா சொல்லிட்டிங்க..

Popular posts from this blog

நீ அழையாத என் கைபேசி..

மஞ்சள் நீராட்டு எனும் மடத்தனம்..

பெண்களைக் கவர சில டிப்ஸ்