சுவாசம்


உயிர் வாழ சுவாசம் அவசியமாம்..
எங்கேயிருந்தாலும் உடனே வா.
நான் சுவாசிக்க வேண்டும்.

Comments

mahavijay said…
3 வரிகளில் அழகா சொல்லிட்டிங்க..

Popular posts from this blog

மரணவலி தரும் உன் மௌனம்..

நீ அழையாத என் கைபேசி..

பெண்களைக் கவர சில டிப்ஸ்